HelenaTS
HelenaTS
stronę odwiedzono:
Helena-TS

Transport Morski
01 Uczeni dowiedli, że to transport morski jest kluczowym czynnikiem rozwoju kultur, organizmów państwowych, pomyślności ludzkich. To właśnie spostrzeżenie stało się np. powodem wyodrębnienia Katedry Nauki o Cywilizacji, na której cele stanął naukowiec Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej specjalista od... transportu morskiego. Bez tegoż transportu morskiego wiele regionalnych rynków odciętych byłoby od kluczowych - niedostępnych lokalnie towarów. Transport morski zapewniał byt imperiom, które dzięki regularnej wymianie handlowej mogły korzystać z dobrodziejstw specjalizacji poszczególnych prowincji. Drogą wodną można było szybciej i skuteczniej przemieszczać potężne armie. Dzięki statkom krążącym po wodach świata kwitła wymiana kulturalna, szybciej upowszechniały się wynalazki, nowe odkrycia i metody pracy. Wszystko to na długo przed pojawieniem się takich pojęć jak kontener transport czy transport kontenera.

Bogactwo transportu morskiego uzależnione było między innymi od rozwinięcia linii brzegowej w danym rejonie świata. Im więcej zatok, wysp i półwyspów, tym więcej portów, ludów zamieszkujących morskie wybrzeża, wiec i intensywniejszy rozwój transportu. Ani starożytny Egipt, ani antyczna czy hellenistyczna Grecja, ani Rzym czy Bizancjum nie powstałyby, gdyby nie doskonale rozwinięty transport morski.

Historia żeglugi i świata dostarcza wielu przykładów na prawdziwość tych tez. W VII w. n.e. ludy arabskie, muzułmanie, rozpoczęły podbój całego niemal Lewantu, blokując Europejczykom możliwość wymiany handlowej z Indiami i krajami dalekiego Wschodu. Rosnąca w siłę Europa po wiekach pośrednictwa arabskiego poszukała wreszcie własnej drogi do Indii, a pionierem tych wypraw był słynny Krzysztof Kolumb, który dowodząc flotyllą 3 statków: Ninja, Pinta i Santa Maria dotarł do wysp u wybrzeży Ameryki. Trudno sobie wyobrazić, jak te wydarzenia wpłynęły na dzisiejszy kształt usługi "kontener transport". Za Kolumbem poszli inni zdobywcy mórz. Atlantyk stał się akwenem pełnym statków i regularnych połączeń oceanicznych. Do Nowego świata płynęli osadnicy, by kolonizować nieznane ziemie, a z powrotem transportowano złoto i wszelkie dobra nowoodkrytego kontynentu. Morze znów bogaciło ludzi. Szczególnie urosły wielkie potęgi kolonialne: Portugalia, Hiszpania, Holandia, a później Francja. Największą z potęg wyrosłych na transporcie morskim było oczywiście Zjednoczone Królestwo. Anglia do początków XX wieku niepodzielnie władała rynkiem usług, które później przekształciły się w ofertę pod marką kontener transport.

transport morski 02 Współcześnie rynkiem rządzą te same zasady. Transport morski stanowi oś strategii handlowych wszystkich mocarstw, a najpotężniejsze z nich, USA, niepodzielnie władają falami mórz i oceanów prawie całego globu. Taki układ sił, zwłaszcza stabilizacja polityczna i wolny handel przyczyniają się do rozwoju takich serwisów, jak transport kontenera i "kontener transport". Najważniejsze trasy połączeń liniowych, czy to kontenerowych, czy np. potężnych masowców lub tankowców, to najbardziej opłacalne ekonomiczne segmenty gospodarki morskiej, nic więc dziwnego, że to o nie trwa najbardziej zaciekła walka rynkowa.

Z punktu widzenia polskiej branży transportowej i morskiej, konsekwencją tej rywalizacji na wielkich światowych rynkach są zmiany w naszych portach morskich. W najważniejszych terminalach kontenerowych Trójmiasta (tak Gdańska, jak Gdynia) trwa ostra konkurencja największych na świeci armatorów, operatorów linii i Gantów statkowych. Maersk, MSC, CMA CGM, Schenker to nazwy znane nie tylko specjalistom. Wśród wszystkich firm branży morskiej, od największych do najmniejszych, od armatorów, do firm kontrolnych nie mogło tez zabraknąć naszego przedsiębiorstwa: Helena Transport Spedycja . Do lata z powodzeniem działamy na rynku nie zaniedbując ciągłego rozwoju, szczególnie w zakresie usług "transport kontenera" i "kontener transport". W ciągłym postępie na rynku, jego poszerzaniu i pogłębianiu upatrujemy raczej szans i niż zagrożeń i z optymizmem patrzymy w przyszłość gospodarki morskiej.