Helena-TS

Przewóz kontenera jako uniwersalny transport ładunków

powrót do artykułów

Jak wygląda współczesny transport kontenerów. Przed kilkudziesięciu laty dynamicznie rozwijający się handel został postawiony przed problematyką coraz większej ilości małych ładunków, których transport stał się ogromnie czasochłonny i kłopotliwy. Wymyślono wówczas, że w jednolitych, mających identyczne rozmiary jednostkach ładunkowych da się w dużym stopniu przyspieszyć i usprawnić operacje transportów i w ten sposób urodziła się koncepcja tak popularnych kontenerów. W szybkim tempie precyzyjnie określono samą definicję kontenerów, a dodatkowo ujęto wszystko w standardy. Jak obecnie można zobaczyć, doskonale się to udało, bo współcześnie ogromna ilość część transportu towarów odbywa się właśnie w uniwersalnych, zestandaryzowanych skrzyniach kontenerowych. Współcześnie w użyciu jest co najmniej kilkadziesiąt ich odmian, różnią się one nie tylko wymiarami, ale także przeznaczeniem. Jako standardową jednostkę długości wyznaczono dwadzieścia stóp, i taki jest właśnie najbardziej uniwersalny i najczęściej wykorzystywany rodzaj kontenera. W morskim transporcie używa się również dwukrotnie dłuższe kontenery, które mają 40 stóp długości.


Ogromnym plusem kontenerów jest ich uniwersalność, dzięki temu właśnie przewozić się je da różnymi środkami transportu. Po wszystkich oceanach pływają kilkusetmetrowe kontenerowce, które za jednym razem zabierają na pokład ponad dziesięć tysięcy typowych kontenerów, a ogólna wartość transportowanych produktów sięga setek milionów dolarów. Okręty takie pływają między wszystkimi największymi portami na świecie, z reguły załadunek wykonywany jest w jakimś azjatyckim kraju, a wyładunek w Europie albo Ameryce. Po przybyciu na miejsce kontenery pozostałą część trasy przebywają przy pomocy innych środków. W ogromnych terminalach są one przekładane na ciężarówki lub kolejowe wagony, i tym sposobem przewożone do odbiorców. Dzięki temu, że kontenery są standardowe da się je przewozić dowolnym rodzajem transportu. Wszystko może się odbywać bez konieczności ich przepakowywania albo otwierania, i to właśnie stanowi jedną z ich największych zalet.