Ikona telefonu 15 +48 609 771 009

Ikona mail 8 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl de en

Kto odpowiada za uszkodzenie ładunku w transporcie morskim?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Morskiego, za szkodę spowodowaną utratą lub uszkodzeniem ładunku w czasie od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go odbiorcy odpowiada przewoźnik, przy czym jego odpowiedzialność jest w określonych przypadkach wyłączona. Sprawdź, kiedy przewoźnik nie ponosi winy za uszkodzenie ładunku w transporcie morskim, jak oblicza się kwotę odszkodowania oraz jak zabezpieczyć swój towar.


transport morskiOdpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie ładunku w transporcie morskim

Przewoźnik zwolniony jest z odpowiedzialności za uszkodzenie ładunku w sytuacji, gdy towar został uszkodzony na skutek niewłaściwych działań kapitana, członków załogi, pilota lub nawigatorów statku, pożaru, niewynikającego z działań przewoźnika lub wypadku na morzu. Przewoźnika z odpowiedzialności za uszkodzenie ładunku wyłącza również zajęcie sądowe towaru, ograniczenia wynikłe z kwarantanny oraz strajk. Nie będzie on zmuszony do wypłacenia odszkodowania za zniszczony ładunek także wtedy, gdy jego uszkodzenie wynikało z ratowania lub usiłowania ratowania życia albo mienia na morzu, wady ukrytej lub wadliwości ładunku, a także z niedostateczności opakowania.

Kolejnymi sytuacjami, w których przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za stan ładunku jest jego niewłaściwe oznaczenie, zaniechania frachtującego, załadowcy lub odbiorcy, a także jeżeli rodzaj lub wartość ładunku zostały przez załadowcę celowo fałszywie zadeklarowane.

Zobacz więcej: Transport morski i Maersk po ataku hakerów

 

W jaki sposób oblicza się sumę odszkodowania za uszkodzenie ładunku?

Zgodnie z kodeksem morskim, odszkodowanie za uszkodzony ładunek określa się na podstawie różnicy pomiędzy wartością ładunku w pierwotnym, nieuszkodzonym stanie a jego wartością w stanie uszkodzonym. W tym celu należy oszacować wartość ładunku w miejscu oraz w czasie, w którym powinien on zostać wyładowany ze statku, co określa umowa przewozu. Wartość tę szacuje się na podstawie ceny giełdy towarowej, bieżącej ceny lub porównując ją z wartością towarów takiego samego rodzaju i jakości.

Zdarza się także, że wartość ładunku zostaje zadeklarowana przed jego załadowaniem w stosownym dokumencie, wówczas kwota odszkodowania nie może przekraczać zadeklarowanej na dokumencie wartości ładunku. Ponadto, zgodnie z przepisami Kodeksu Morskiego, od sumy odszkodowania należy odliczyć koszty, które odbiorca zaoszczędził na frachcie oraz na cle, wskutek uszkodzenia ładunku.

 

Jak dodatkowo zabezpieczyć ładunek w transporcie morskim?

Ze względu na ograniczoną odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie ładunku w transporcie morskim warto go dodatkowo zabezpieczyć. Służą do tego specjalne Instytutowe Klauzule Ładunkowe, czyli warunki ubezpieczeniowe o ponad dwustuletniej tradycji ubezpieczeniowej, obowiązujące w międzynarodowych ubezpieczeniach ładunkowych wszystkich rodzajów, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego. Wyróżnia się:

  • Instytutowe Klauzule Ładunkowe typu A,
  • Instytutowe Klauzule Ładunkowe typu B,
  • Instytutowe Klauzule Ładunkowe typu C.

Instytutowe Klauzule Ładunkowe typu A to ubezpieczenie, obejmujące koszty awarii wspólnej i ratownictwa, poniesione w celu uniknięcia lub w związku z uniknięciem uszkodzenia ładunku. Ponadto klauzula A zapewnia ubezpieczonemu odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności „Zderzenia z obopólnej winy”. Ubezpieczenie „Instytutowe Klauzule Ładunkowe typu B” obejmuje z kolei stratę lub uszkodzenie ładunku, wynikające z pożaru, eksplozji, wejścia statku na mieliznę, jego zatonięcia lub wywrócenia się do góry dnem. Dzięki niemu ubezpieczony może liczyć ponadto na rekompensatę w przypadku zderzenia się statku z obiektem zewnętrznym innym niż woda, wyrzucenia lub zmycia towaru za burtę statku, przedostania się wody do wnętrza statku lub miejsca składowania towaru. Ubezpieczając ładunek do transportu morskiego warto także zdecydować się na Instytutowe Klauzule Ładunkowe typu C, obejmujące, podobnie jak typ B, odszkodowanie za uszkodzony ładunek na skutek wejścia statku na mieliznę, jego zatonięcia lub wywrócenia się do góry dnem, zderzenia z innym statkiem lub wyrzucenia towaru za burtę statku.

Dokładamy wszelkich starań, aby transportowany ładunek nie został uszkodzony w trakcie rejsu. Ze względu jednak na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, niezależnych od przewoźnika, warto dodatkowo ubezpieczyć swoje ładunki.