Ikona telefonu 15 +48 609 771 009

Ikona mail 8 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl de en

Jakie koncesje i zezwolenia powinna mieć agencja celna, aby działała zgodnie z przepisami?

Reprezentacją osób i firm przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą zajmuje się agencja celna. Agencje celne reprezentują swoich klientów bezpośrednio – w ich imieniu, lub pośrednio, kiedy agent celny działa w swoim imieniu, ale na rzecz danego podatnika. Aby zostać agentem celnym i móc reprezentować podatników przed organami celnymi, należy spełnić określone warunki.

 

agenci celni

 

Kim jest agent celny? Jakie uprawnienia posiada?

Jak wskazano na wstępie, agent celny zawodowo zajmuje się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi. Jest on zatem swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy służbą celną a przedsiębiorcą, który swoje towary sprzedaje za granicą lub też importuje zza granicy. Agencja celna kontroluje legalność obrotu, sprawdza dokumenty i techniczne kwestie związane z przewożeniem towarów. Zgodnie z art. 79 Prawa celnego, agentem celnym jest osoba wpisana na listę agentów celnych. Wpisać na nią można osobę, która:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
  • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
  • wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Wymienione w drugim punkcie kwalifikacje oznaczają dyplom ukończenia studiów wyższych (na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych – obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, a w szczególności prawa celnego), albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie.

Zobacz więcej: Odprawa celna – co warto wiedzieć?

Ewentualnie podstawą wpisu może być doświadczenie – co najmniej trzyletnie, w sprawach celnych. Ostatnią opcją jest wpis w oparciu o decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Listę agentów celnych udostępnia – w celu zapoznania się – Minister Finansów.